Thuiszorgoverleg (MDO)

Om de thuissituatie te optimaliseren kan het aangewezen zijn om met alle zorgpartners eens rond de tafel te zitten om zorgafspraken te maken. Dit gebeurt tijdens een multidisciplinair overleg. Wij organiseren dit graag voor U.