Zelfzorg voor mantelzorgers

Mantelzorger zijn is niet altijd gemakkelijk. Natuurlijk neem je graag de zorg op voor de speciale persoon uit jouw omgeving die extra hulp nodig heeft. Maar mantelzorger zijn vraagt ook heel wat van je. Het is daarom als mantelzorger belangrijk om de balans tussen je draaglast en draagkracht zo optimaal te houden.

Hoe kan je goed voor jezelf zorgen en zo je draagkracht vergroten?

Deze workshop biedt hiervoor de nodige handvaten.

Aansluitend op de workshop is er ruimte om andere mantelzorgers te ontmoeten en kan er nagepraat worden over de ervaringen.

Samana lesgever: Bert Massa

Gratis deelname!

Gaat door in ons nieuwe buurtzorghuis te Kortrijksebaan 4!