LEIF punt

LEIF Oost Brabant wil informatie geven over het levenseinde en kan je vragen beantwoorden.

Het is belangrijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van de laatste levensfase. Je kan instructies geven over de aard van de zorg die je later al dan niet wenst te ontvangen, en hoe je de familie en zorgverleners hierbij wil betrekken.

Om je wegwijs te maken in deze informatie doen we  beroep op opgeleide LEIFvrijwilligers die een luisterend oor zijn, mee helpen uitklaren en kijken wat kan in een specifieke situatie.

Ze verwijzen eventueel door naar andere zorgverleners en diensten.

Dit is gratis en vrijblijvend.

 Wat doen wij ? 

LEIF informeert

Wat zijn je rechten als patiënt?

Wat kan palliatieve zorg voor jou betekenen?

Wanneer kan euthanasie?
Wat als je door een ongeluk in coma terechtkomt?

Wat bij totaal bewustzijnsverlies en je je eigen wil niet meer kan uitdrukken?
Wat te doen als je je organen wil schenken?
Hoe laat je vastleggen dat je je lichaam wil schenken aan de wetenschap?

Kan je nu je afscheid regelen?

 

LEIF sensibiliseert

Met campagnes aangaande levenseinde beslissingen en zorg.
Met voordrachten op vraag.
Met evenementen.
Met aanbevelingen voor lokale en nationale overheden.

Wij maken graag tijd om te antwoorden op uw vragen bij het levenseinde. We geven informatie over voorafgaande zorgplanning en helpen bij het invullen van de wilsverklaringen. (een LEIFplan, waarin de wilsverklaringen zijn opgenomen, wordt ter beschikking gesteld)

Wanneer ?

Op afspraak (na telefonisch contact of via mail)

Contact:

leifoostbrabant@leif.be

Tel.  0471/61.78.73

Website: leif.be/over-leif/leif-in-je-buurt/leifoostbrabant

Schrijf je in.