CVA praatgroep

Ergotherapeute An Cleuren komt toelichting geven over hulpmiddelen op maat, energiemanagement, cognitieve training, woning aanpassing en Q&A.